جدول بودجه بندی حرفه وفن پایه های دوم وسوم ترم اول سالتحصیلی 92-91

ماه

هفته

پایه ی دوم

پایه ی سوم

 

 

 

مهر

اول

تدریس فناوری ازابتدا تا ص8-انجام فعالیت ص1تا8

تدریس فناوری تا ص 9 –انجام فعالیت ص 9

دوم

تدریس سیستم ازص9تاآخرواحد 1-انجام فعالیت سیستم

تدریس ازص9تااول سیستم ص16-تهیه چراغ قوه ص16

سوم

ارزشیابی واحد1(تئوری وعملی)-مروربرق سال گذشته

تدریس سیستم تاآخرواحد1-ارزشیابی واحد1(تئوری وعملی)

چهارم

تدریس برق ازص14تاسرالکترونیک-انجام کارعملی برق

تدریس واحدبرق تاص30-آموزش مدارتبدیل

 

 

 

آبان

اول

تدریس الکترونیک تاآخر-انجام کارعملی الکترونیک(کیت آموزشی یا...)

تدریس ازص30تاسرالکترونیک-ادامه کارعملی واحد2

دوم

ارزشیابی واحد2(تئوری وعملی)-تدریس واحدبهداشت تاص45

تدریس قسمت الکترونیک-ارزشیابی واحد 1

سوم

انجام کارعملی واحد2-تدریس زندگی سالم تادارووسلامتی

تدریس بهداشت ازاول تاص48-انجام کارعملی وتدریس تاص53

چهارم

انجام یکی ازفعالیتهای ص52-تدریس قسمت دارو

تدریس مراقبت ازکودک تاص57-انجام تحقیق واحدبهداشت

 

 

 

آذر

اول

ارزشیابی واحد3(تئوری وعملی)-تدریس واحدچوب ص56 تا 60

تدریس تاآخربهداشت-ارزشیابی واحد2(تئوری وعملی)

دوم

انجام کارعملی چوب-تدریس چوب ازص60تاآخر

تدری واحدچوب-انجام کارعملی واحدچوب

سوم

ادامه کارعملی چوب-ارزشیابی واحد4(تئوری وعملی)

تدریس تاص78-ادامه کارعملی چوب

چهارم

تدریس فلزص79تاآخر-انجام کارعملی واحدفلز

تدریس خودروازص 88تاشیرآلات-انجام کارعملی خودرو

 

دی

اول

ارزشیابی واحد5(تئوری وعملی)-جمع بندی وارزشیابی کل کارعملی ترم 1

تدریس شیرآلات تاآخر-انجام کارعملی شیرآلات

دوم

دوره ومروردرس ورفع اشکال

جمع بندی وارزشیابی کارعملی ترم 1-مروردروس ورفع اشکالتاريخ : شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱ | ۱:۱٧ ‎ق.ظ | نويسنده : محمــــــدصــدیق یوسفــی | نظرات ()
  • قالب وبلاگ | دنياي اس ام اس