تصویرمتحرک یک موتورچهارزمانه

بقیه درادامه ی مطلب......


میل لنگ+شاتون+پیستون+سیلندرها

سیستم انتقال قدرت :

وظیفه سیستم انتقال قدرت این است که قدرت تولیدی موتور  را به چرخها انتقال دهد که سیستم انتقال قدرت شامل قسمتهای زیر است :

الف : جعبه دنده یا مبدل گشتاور و سرعت که با ثابت بودن قدرت سرعت دلخواه را در  موقعی که مقاومت جاده اندک است و یا گشتاور دلخواه را در موقعی که مقاومت مسیر حرکت زیاد  است فراهم می کند.

 ب : کلاچ که عامل قطع و وصل قدرت است و قدرت موتور را با گیربکس قطع می کند و امکان تعویض دنده را فراهم می کند باید دانست که برای حرکت در شهرهای بزرگ به ازای پیمودن هر یکصد کیلومتر مسافت بیش از 700 بار عمل تعویض دنده یا کلاچ انجام می شود.