جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

روستا و راه روستایی

کلان شهر . جاده های بین شهری

سایر شهرها

عنوان تخلفات رانندگی

200,000

200,000

200,000

رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ ها

50,000

90,000

10,000

تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)

20,000

40,000

50,000

تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

50,000

90,000

100,000

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

50,000

90,000

100,000

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

50,000

90,000

100,000

حرکت به طور مارپیچ

---

90,000

100,000

حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

10,000

30,000

50,000

عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

20,000

40,000

50,000

تجاوز به چپ از محور راه

10,000

30,000

50,000

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

20,000

40,000

50,000

دور زدن در محل ممنوع

10,000

30,000

40,000

توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

10,000

20,000

30,000

عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

20,000

40,000

50,000

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومتر

10,000

20,000

30,000

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلومتر

30,000

40,000

50,000

نقص در سامانه روشنایی در شب

30,000

40,000

50,000

رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

30,000

40,000

50,000

عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

30,000

40,000

50,000

عدم رعایت مقررات حمل بار

10,000

30,000

40,000

عدم رعایت حق تقدم عبور

50,000

50,000

50,000

نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

40,000

40,000

50,000

در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

30,000

40,000

50,000

حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

50,000

50,000

50,000

دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

20,000

40,000

50,000

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

---

40,000

50,000

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

30,000

40,000

50,000

استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

30,000

40,000

50,000

نصب تجهیزات اضافی که از سطح بیرونی تجاوز کند

---

40,000

50,000

توقف  و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

20,000

40,000

50,000

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی

30,000

40,000

50,000

سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

---

30,000

50,000

استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نباشد

40,000

40,000

40,000

نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

10,000

30,000

40,000

حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین مربوطه

10,000

20,000

40,000

پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث سد معبر شود

30,000

30,000

30,000

عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت

10,000

20,000

30,000

توقف دوبله در معابر

10,000

20,000

30,000

کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر شده باشد

50,000

90,000

100,000

حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز

30,000

40,000

50,000

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی

/ 1 نظر / 9 بازدید
شادی

پـنـجـره را بـاز کن و از ایـن هـوای مـطـبـوعِ بـارانـی لـذت بـبـر خـوشـبـخـتـانـه بـاران ارثِ پـدرِ هـیـچـکس نـیـسـت . . . حسین پناهی سلام ممنون از اطلاعاتی که در این پست دادین. روزتون خوش و برقرار باشید. [گل]