فراخوان تدوین گاهنامه ی الکترونیکی

طبق برنامه عملیاتی سال ۹۱ گروه حرفه و فن استان و هماهنگی بادبیرخانه محترم جهت تدوین گاهنامه الکترونیکی بخش مقالات در ارتباط با رشته کشاورزی به استان آذربایجان غربی اختصاص یافته است لذا از تمامی همکاران صاحب نظررشته حرفه وفن دعوت مینماید  که با ارسال مقالات جدید و جالب و متنوع در رابطه بارشته های مختلف کشاورزی ما را در این رابطه یاری نماینددر ضمن کلیه مقالات در محیط (ورد وبا فونت نازنین)در یک سی دی تایپ و همراه با یک نسخه چاپی به این گروه ارسال گردد شایان ذکر است کلیه آثار با نام همکاردرگاهنامه ثبت می گردد.

/ 0 نظر / 3 بازدید