بررسی کاروفناوری هشتم

کتاب کاروفناوری پایه هشتم باحضورهمکاران کاروفناوری شهرستان بوکان نقدوبررسی شدونقاط ضعف وقوت وغلط های املایی وغیره مشخص شدازتمامی عزیزان نهایت تقدیروتشکربعمل می آید.اسامی دبیران شرکت کننده درجلسه نقدوبررسی کتاب:

1-آقای رحمن رحیمی                   

/ 1 نظر / 85 بازدید